EPC 26$
CR 0.2%
Подтверждение 42.9%
Подтверждение 42.9%
Средн. обработка 36 дней
Средн. обработка 36 дней
PostClick cookie 30 дней
Среднее время оплаты 36 дней

Информация о программе

Internetový obchod s nábytkem Dubok.cz - nakupte kvalitní nábytek s dopravou po celé ČR

MEZI VÝHODY INTERNETOVÉHO OBCHODU S NÁBYTKEM DUBOK.CZ VYZDVIHNĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BODY:

  • Dostupné ceny za veškerý nábytek

Cena je pro většinu kupujících hlavním parametrem, kterým se řídí při nákupu nábytku. Dubok.cz se snaží být loajální, svým zákazníkům nabízí velmi přijatelné ceny, pořádá různé tomboly a akce. Díky přímé spolupráci s dodavateli je internetový obchod atraktivní a cenově dostupný, protože většina konkurentů spolupracuje se zprostředkovateli.

  • Kvalitní a levný nábytek

Ano, kvalitní a levný nábytek - tato kombinace je klíčová pro internetový obchod s nábytkem, který opět zajišťuje úzká spolupráce přímo s dodavateli, neboť manažerům a majitelům záleží na image jejich prodejny.

  • Dovoz jakéhokoli nábytku po celé ČR, pohodlné způsoby platby pro vás

Protože V dnešní době je doručení a platba neméně důležitá než cena, firma dbá na to, aby zákazníkům poskytla co nejkomfortnější podmínky a z hlediska pohodlného a rychlého dodání nábytku. V současné době je nábytek doručován po celé ČR a dostupné jsou všechny nejoblíbenější způsoby platby za služby. V ceně zboží je již zahrnuta doprava do vašeho města, což je velmi výhodné, protože nemusíte myslet na doplatek za doručení.

  • Přítomnost pohodlný web internetový obchod Dubok.cz

Přehledné webové stránky, velký výběr produktů, detailní specifikace produktů - ať už se jedná o kuchyňský nábytek, nábytek do ložnice či dětského pokoje popř. jakákoli jiná část vašeho domova – to vše ve velkém objemu. Na webu je k dispozici informační sekce, kde naleznete doporučení od specialistů na výběr nábytku nebo jak o určitý nábytek správně pečovat a jak jej používat.

ENG

Online furniture store Dubok.cz - buy quality furniture with shipping throughout the Czech Republic

AMONG THE ADVANTAGES OF THE DUBOK.CZ FURNITURE INTERNET STORE, HIGHLIGHT THE FOLLOWING POINTS:

  • Affordable prices for all furniture

Price is the main parameter for most buyers when purchasing furniture. Dubok.cz tries to be loyal, offers its customers very reasonable prices, organizes various raffles and events. Thanks to direct cooperation with suppliers, the online store is attractive and affordable, since most competitors work with intermediaries.

  • Quality and cheap furniture

Yes, quality and cheap furniture - this combination is key for an online furniture store, which again ensures close cooperation directly with suppliers, as managers and owners care about the image of their store.

  • Import of any furniture throughout the Czech Republic, convenient payment methods for you

Because nowadays delivery and payment are no less important than price, the company takes care to provide customers with the most comfortable conditions and in terms of convenient and fast delivery of furniture. Currently, furniture is delivered throughout the Czech Republic and all the most popular methods of payment for services are available. Shipping to your city is already included in the price of the goods, which is very convenient because you don't have to think about paying extra for delivery.

  • The presence of a convenient website online store Dubok.cz

Clear website, large selection of products, detailed product specifications - whether it is kitchen furniture, furniture for the bedroom or children's room or any other part of your home - all in bulk. There is an information section on the website where you can find recommendations from specialists on choosing furniture or how to properly care for certain furniture and how to use it.

Хотите продвигать свой бренд?

Email не валидный

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Сайт компании невалидный

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Значение невалидное

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Спасибо!

Мы скоро с вами свяжемся

Закрыть

Admitad
Admitad
Admitad is a German IT company headquartered in Heilbronn that develops and invests in services for media buying, increasing sales and attracting customers through online advertising, traffic and content monetization and earnings using a single platform.
Founded 2009-09-01, Lise-Meitner-Str, Heilbronn
Founder Alexander Bachmann
Website