EPC 59 ₽
CR 0%
Подтверждение 96.7%
Подтверждение 96.7%
Средн. обработка 24 дней
Средн. обработка 24 дней
PostClick cookie 90 дней
Среднее время оплаты 24 дней

Информация о программе

RU (You will find the description in English, Chinese, Spanish, German, Japanese, Korean, French, Turkish, Vietnamese and Indonesian below).

Ad blocker

AdGuard поможет избавиться от рекламы и других раздражающих элементов, защитит ваши личные данные и убережёт от посещения фишинговых и вредоносных сайтов.

 

 

Какие преимущества он предлагает:

 1. Блокирует рекламу и трекеры
 2. Блокирует раздражающие элементы (уведомления о cookie, формы регистрации, онлайн-консультанты и т.д.)
 3. Скрывает пустые пространства, оставшиеся после блокировки
 4. Экономит трафик и ускоряет загрузку страниц
 5. Работает как в браузерах, так и в приложениях
 6. Техническая поддержка

 

Лучший тип трафика — контентные сайты с обзорами на продукты

 

Целевая аудитория: 70% мужчин, 30% женщин; самая большая возрастная группа — от 25 до 34 лет

 

Минус-слова: adguard, ad guard,adguardvpn, adguarddns, адгуард, эдгард, адгбу, онгард, одегард, адгарда, адгард

 

ГЕО:

 • Самые желаемые страны для получения трафика на наш сайт: США, Япония, Россия, Германия, Корея, Великобритания, Тайвань, Китай, Франция, Австралия, Нидерланды, Канада, Италия, Украина, Швейцария
 • Менее приоритетные: Вьетнам, Гонг Конг, Индонезия
 • Точно нет: Индия, Турция

 

VPN

AdGuard VPN — первоклассный инструмент для защиты безопасности и конфиденциальности в интернете.

 

Какие преимущества он предлагает:

 1. 50+ локаций по всему миру
 2. Собственный VPN-протокол
 3. Надёжное шифрование
 4. Строгая политика без логов

 

Лучший тип трафика — контентные сайты с обзорами на продукты

 

Целевая аудитория: 73% мужчин, 27% женщин; самая большая возрастная группа — от 25 до 34 лет

 

Минус-слова: adguard, ad guard,adguardvpn, adguarddns, адгуард, эдгард, адгбу, онгард, одегард, адгарда, адгард

 

ГЕО:

 • Самые желаемые страны для получения трафика на наш сайт: США, Нидерланды, Россия, Корея, Китай, Англия, Япония, Турция, Канада, Германия, Франция
 • Менее приоритетные: Вьетнам, Гонг Конг, Австралия, Индонезия
 • Точно нет: Индия

 

С Уважением, Партнерская программа AdGuard !

 

 

 

ID ( Indonesian)

Pemblokir iklan
 

AdGuard akan membantu Anda menyingkirkan iklan dan gangguan lainnya, melindungi data pribadi Anda, dan mencegah Anda mengunjungi situs web phishing dan berbahaya.

 

Keuntungan apa yang ditawarkannya:

1. Memblokir iklan dan pelacak

2. Memblokir elemen yang mengganggu (pemberitahuan cookie, formulir pendaftaran, konsultan online, dll.)

3. Menyembunyikan ruang kosong setelah pemblokiran

4. Menghemat lalu lintas dan mempercepat pemuatan halaman

5. Bekerja baik di browser maupun aplikasi

6. Dukungan teknologi

 

Jenis lalu lintas terbaik: situs berbasis konten dengan ulasan produk

 

Target audiens: 70% pria, 30% wanita; kelompok usia yang lazim adalah antara usia 25-34 tahun

 

Kata kunci negatif: adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

Negara yang paling diinginkan untuk mendapatkan lalu lintas ke situs web kami: Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Jerman, Korea, Inggris, Taiwan, Cina, Prancis, Australia, Belanda, Kanada, Italia, Ukraina, Swiss

Prioritas kedua: Vietnam, Hong Kong, Indonesia

Daftar hitam: India, Turki

 

 

VPN

 

AdGuard VPN adalah alat terbaik untuk melindungi privasi dan keamanan online Anda.

 

Keuntungan apa yang ditawarkannya:

1. 50+ lokasi di seluruh dunia

2. Protokol VPN eksklusif

3. Enkripsi yang kuat

4. Kebijakan tanpa log yang ketat

 

Jenis lalu lintas terbaik: situs berbasis konten dengan ulasan produk

 

Target audiens: 73% pria, 27% wanita; kelompok usia yang lazim adalah antara usia 25-34 tahun

 

Kata kunci negatif: adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

Negara yang paling diinginkan untuk mendapatkan lalu lintas ke situs web kami: Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Korea, Cina, Inggris, Jepang, Turki, Kanada, Jerman, Prancis

Prioritas kedua: Vietnam, Hong Kong, Australia, Indonesia

Daftar hitam: India

 

 

VI (Vietnamese)

Trình chặn quảng cáo
 

AdGuard sẽ giúp bạn thoát khỏi quảng cáo và các phiền toái khác, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và ngăn bạn truy cập các trang web lừa đảo và độc hại.

 

Những lợi thế mà nó mang lại:

 1. Chặn quảng cáo và trình theo dõi
 2. Chặn các yếu tố gây phiền nhiễu (thông báo cookie, biểu mẫu đăng ký, tư vấn trực tuyến, v.v.)
 3. Ẩn khung và khoảng trống còn lại sau khi chặn
 4. Tiết kiệm lưu lượng truy cập và tăng tốc độ tải trang
 5. Hoạt động cả trong trình duyệt và ứng dụng
 6. Hỗ trợ kỹ thuật

 

Loại lưu lượng truy cập tốt nhất: các trang web dựa trên nội dung với đánh giá sản phẩm

 

Đối tượng mục tiêu: 70% nam, 30% nữ; nhóm tuổi phổ biến là từ 25 đến 34 tuổi

 

Từ khóa tiêu cực: adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

Các quốc gia mong muốn nhất để có được lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Đức, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Đài Loan, Trung Quốc, Pháp, Úc, Hà Lan, Canada, Ý, Ukraine, Thụy Sĩ

Ưu tiên thứ hai: Việt Nam, Hồng Kông, Indonesia

Danh sách đen: Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

VPN

AdGuard VPN là một công cụ hàng đầu để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến của bạn.

 

Những lợi thế mà nó mang lại:

 1. Hơn 50 địa điểm trên toàn thế giới
 2. Giao thức VPN độc quyền
 3. Mã hóa mạnh mẽ
 4. Chính sách không ghi nhật ký nghiêm ngặt

 

Loại lưu lượng truy cập tốt nhất: các trang web dựa trên nội dung với đánh giá sản phẩm

 

Đối tượng mục tiêu: 73% nam, 27% nữ; nhóm tuổi phổ biến là từ 25 đến 34 tuổi

 

Từ khóa tiêu cực: adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

Các quốc gia mong muốn nhất để có được lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi: Hoa Kỳ, Hà Lan, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Đức, Pháp

Ưu tiên thứ hai: Việt Nam, Hồng Kông, Úc, Indonesia

Danh sách đen: Ấn Độ

 

KO (Japanese)

Ad blocker

AdGuard는 광고 및 방해 요소를 차단하고 피싱 및 악성 사이트 방문을 방지하며 개인정보를 보호합니다.

광고 차단기의 기능은 다음과 같습니다.

1. 광고 및 추적기 차단

2. 방해 요소(쿠키 알림, 가입 양식, 온라인 상담창 등) 차단

3. 차단 후 남은 프레임 및 빈 공간을 숨김

4. 트래픽 절약 및 페이지 로드 속도 향상

5. 브라우저와 앱에서 작동

6. 기술 지원

 

선호하는 트래픽 유형: 제품 리뷰가 있는 콘텐츠 사이트

 

타겟층: 남성 70%, 여성 30%, 연령대는 25~34세

 

제외 키워드: 에드가드, adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

당사 웹사이트로 트래픽을 유입하기에 가장 바람직한 국가: 미국, 일본, 러시아, 독일, 한국, 영국, 대만, 중국, 프랑스, 호주, 네덜란드, 캐나다, 이탈리아, 우크라이나, 스위스

두 번째 우선 순위: 베트남, 홍콩, 인도네시아

블랙리스트: 인도, 터키

 

VPN

AdGuard VPN은 온라인 개인정보를 보호하는 최고의 도구입니다.

 

광고 차단기의 기능은 다음과 같습니다.

1.전 세계 50개 이상의 위치

2.자체 VPN 프로토콜

3.강력한 암호화

4.로그가 수집되지 않음

 

선호하는 트래픽 유형: 제품 리뷰가 있는 콘텐츠 사이트

 

타겟층: 남성 73%, 여성 27%, 연령대는 25~34세

 

제외 키워드: 에드가드, adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

당사 웹사이트로 트래픽을 유입하기에 가장 바람직한 국가: 미국,네덜란드, 러시아, 한국, 중국, 영국, 일본, 터키, 캐나다, 독일, 프랑스

두 번째 우선 순위: 베트남, 홍콩, 호주, 인도네시아

블랙리스트: 인도

 

JA (Japanese)

Ad blocker

AdGuardは、広告やその他の迷惑要素をブロックし、個人情報を保護し、フィッシングや悪意のあるWebサイトへのアクセスを防止します。

 

【AdGuardのメリット】

 1. 広告とトラッキング(個人情報追跡)をブロック
 2. 迷惑要素(クッキー通知、サインアップ・フォーム、オンライン・コンサルタントなど)をブロック​​
 3. ブロック後に残るフレームや空白を除去
 4. 通信量を節約しページの読み込みを高速化
 5. アプリでもブラウザでも広告をブロック
 6. テクニカルサポート(日本語対応)

 

 最適なトラフィックタイプ:製品レビューがあり、コンテンツ提供がメインのサイト

 

ターゲット層: 男性70%、女性30%、年齢層は25歳~34歳が中心

 

 

ネガティブキーワード: アドガード, adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

当社ウェブサイトへどの国から一番トラフィックを獲得したいのか: アメリカ合衆国、韓国、中国、イギリス、日本、カナダ、台湾、ロシア、ドイツ、オーストラリア、フランス、イタリア、ウクライナ、オランダ、スイス

第2優先の国: ベトナム、香港、インドネシア

ブラックリスト: インド、トルコ

 

VPN

AdGuard VPNは、オンラインプライバシーとセキュリティを保護するための一流ツールです。

 

【AdGuard VPNのメリット】

 1. 50ヵ所以上の世界中ロケーション
 2. 独自開発のVPNプロトコル
 3. 強力な暗号化
 4. ログ一切なしポリシー

 

最適なトラフィックタイプ: 製品レビューがあり、コンテンツ提供がメインのサイト

 

ターゲット層: 男性73%、女性27%、年齢層は25歳~34歳が中心

 

ネガティブキーワード: アドガード, adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

当社ウェブサイトへどの国からトラフィックを一番獲得したいのか: アメリカ合衆国、オランダ、ロシア、韓国、中国、イギリス、日本、トルコ、カナダ、ドイツ、フランス

第2優先の国: ベトナム、香港、オーストラリア、インドネシア

ブラックリスト: インド

 

ZH-CN (Chinese)

Ad blocker

AdGuard 帮助用户删除广告和其他恼人的元素,保护个人数据,并且避免用户访问诈骗或钓鱼网站。

 

AdGuard 的优点:

 1. 拦截广告及跟踪器
 2. 拦截恼人的元素(注册表格、在线咨询等等)
 3. 隐藏框架和拦截后留下的空位
 4. 节省流量,提高网页载入速度
 5. 在浏览器和应用程序里运行
 6. 客服支持

 

最佳流量类型:有产品评论的内容型网站

 

目标受众:男性用户占比高达 70%,女性用户占比为 30%;25岁至34岁年龄组

 

负面关键词: adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

为我们的网站获取流量的最理想的国家/地区包括,美国、日本、俄罗斯、德国、韩国、英国、台湾、中国、法国、澳大利亚、荷兰、加拿大、意大利、乌克兰、瑞士

第二优先权:越南、香港、印度尼西亚

黑名单:印度、土耳其

 

VPN

AdGuard VPN 是保护用户网上隐私及安全的强大工具。

 

AdGuard VPN 为用户提供:

 1. 全球上的 50+ 个服务器位置
 2. 专用的 VPN 协议
 3. 最强加密方法
 4. 严格遵守的无记录政策

 

最佳流量类型:有产品评论的内容型网站

 

目标受众:男性用户占比高达 73%,女性用户占比为 27%;25岁至34岁年龄组

 

负面关键词: adguard, ad guard, adguardvpn, adguarddns

 

为我们的网站获取流量的最理想的国家/地区包括,美国、荷兰、俄罗斯、韩国、中国、英国、日本、土耳其、加拿大、德国、法国

第二优先权:越南、香港、澳大利亚、印度尼西亚

黑名单:印度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите продвигать свой бренд?

Email не валидный

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Сайт компании невалидный

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Значение невалидное

Поле не может быть пустым

Поле не может быть пустым

Спасибо!

Мы скоро с вами свяжемся

Закрыть

Admitad
Admitad
Admitad is a German IT company headquartered in Heilbronn that develops and invests in services for media buying, increasing sales and attracting customers through online advertising, traffic and content monetization and earnings using a single platform.
Founded 2009-09-01, Lise-Meitner-Str, Heilbronn
Founder Alexander Bachmann
Website